Rize’de Kalp Krizi Geçiren Fabrika Müdürü Ebediyete Uğurlandı.

Rize’de vefat eden Çay-Kur’un Ar­de­şen Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dü­rü Fah­ret­tin DEMİR Bursa’da top­ra­ğa verilecek

07 Aralık 2015 Pazartesi 11:12
Rize’de Kalp Krizi Geçiren Fabrika Müdürü Ebediyete Uğurlandı.
Kalp Kri­zin­den 56 ya­şın­da vefat eden Fah­ret­tin DEMİR 2 erkek çocuk Ba­ba­sıy­dı
Dün sabah Çay-Kur’un Müftü Ma­hal­le­sin­de­ki Loj­ma­nın­da kalp krizi so­nu­cun­da vefat eden Ar­de­şen Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dü­rü Fah­ret­tin DEMİR bugün Bursa’nın Yıl­dı­rım İlçe­sin­de son yol­cu­lu­ğu­na uğur­la­na­cak.Fah­ret­tin DEMİR için dün Rize’nin Sahil camii’nde ikin­di na­ma­zın­dan sonra ce­na­ze na­ma­zı kı­lın­dı ve buradaki dini tö­re­nin ar­dın­dan aslen Art­vin-Yu­su­fe­li’li olan Fah­ret­tin DEMİR’in Aile­si­nin Bur­sa-Yıl­dı­rım’da ikamet  etmesi  ne­de­niy­le mer­hu­mun naaşı Bursa’ya gön­de­ril­di.Fah­ret­tin DEMİR’in Rize’deki dünkü ce­na­ze tö­re­ni­ne Çay-Kur Genel Mü­dü­rü İmdat SÜT­LÜ­OĞ­LU, Yardımcıları ı Sü­ley­man PI­NAR­BAŞ, Dr. Tur­gay TURNA başta olmak üzere Mer­hu­mun mes­lek­taş arkadaşları  ile bir­lik­te Ri­ze­li ve Art­vin­li hem­şe­ri­le­ri ka­tıl­dı.Cenaze törenine merhum’un hemşerisi olan AK Parti Rize İl Başkan Yardımcılarından Mehmet ŞEHİTOĞLU ve kardeşleride iştirak etti.56 ya­şın­da vefat eden 2 erkek çocuk Ba­ba­sıFah­ret­tin DEMİR’in ani ve genç yaş­ta­ki ve­fa­tı başta Çay-Kur ca­mi­ası ve Rize’deki sevenlerini üzün­tü­ye sevk etti.Mer­hum Fah­ret­tin DEMİR’e Al­lah­tan “RAH­MET”, başta tüm Aİle­si­ne, se­ven­le­ri­ne, dost­la­rı­na, ya­kın­la­rı­na ve Çay-Kur ca­mi­ası­na­da “SABIR VE BAŞ­SAĞ­LI­ĞI” di­le­riz.


    Yorumlar

banner153
Arşiv