512 Nolu Açık Artırma İlanı

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

23 Ağustos 2016 Salı 13:29
512 Nolu Açık Artırma İlanı
 T.C. 
PAZAR (RİZE)
İCRA DAİRESİ
2014/315 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize il, Ardeşen İlçe, 15 Ada No, 248 Parsel No, Fırtına Mah. Mahalle/Mevkii, 1 kat bağ böl no:4 Bağımsız Bölüm 339,89 m2 yüzölçümlü 5 katlı kargir bina ve bahçesi niteliğindeki taşınmazın üzerinde kurulu bina 3A yapı sınıfına girmekte olup, betonarme sistemle inşa edilmiş, dış sıvası yapılmış ancak dış cephe boyası yapılmamıştır. Yapı 1. Bodrum kat, 1. Zemin kat, 5 normal katlarla birlikte toplamda 7 kattan oluşmaktadır. Merdiven imalatların ortak işlemleri tamamlanmıştır. Satışı yapılacak olan 1. Kat 4 nolu bağımsız bölüm 1/2 arsa payına sahip olup bu daireye düşen brüt inşaat alanı 105 m2 dir. 3 oda, 1 oturma salonu, 1 mutfak, 1 antre-hol, 1 WC ve 1 banyo mahallerinden oluşmaktadır. Odalar ve oturma salonunun döşemeleri laminant kaplamalı, WC, banyo, mutfak ve balkon döşemeleri seramik kaplamadır. WC ve banyo duvarları seramik kaplamalı, dış kapısı ise ahşap daire
Yüz ölçümü : 339,84 m2
Arsa Yapı : tam
İmar Durumu : tapu kaydındaki gibi
Kıymeti : 65.100,00 TL
KDV Oranı :  % 1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış günü : 30/09/2016 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış günü : 01/11/2016 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : PAZAR (RİZE) ADALET SARAYI PAZAR İCRA DAİRESİ KALEMİ
Satış Şartları:
1-  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın 20 gün içerisinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı taktirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde 10 (on) günü geçmemek üzere  süre verilebilir. Damga vergisi KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
3-  İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi  ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/315 TAL. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, satış ilanı tebliğe gönderilmiş ilgililere adreste tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı tebliği ve ilan olunur. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/08/2016
 
İLAN NO: 512     İLAN TARİHİ : 23/08/2016

    Yorumlar

banner153
Arşiv