419 Nolu İhale İlanı

ARDEŞEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

14 Temmuz 2016 Perşembe 15:25
419 Nolu İhale İlanı
ARDEŞEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Aşağıda adı soyadı, unvanı yazılı mükelleflerin vergi dairesince tebliğ edilemeyen borçları adreslerinde bulunmadıkları ve gittikleri yerlerin adreslerini de bildirmediklerinden kendilerine tebliğ edilememiştir.
2013 Sayılı V.U.K.'nun 103 ve 106. maddelerine göre ilan yazısının vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci (15.) gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekalen müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile tebligat yapılacağı, bir ayın sonuna kadar müracaatta bulunmayanlarla adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yayın tarihinden bir ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.


İLAN NO: 419    İLAN TARİHİ : 14/07/2016

    Yorumlar

banner153
Arşiv