Yabancıların emlak alımına kısmi iptal!

Anayasa Mahkemesi, Tapu Kanunu’nun yabancıların taşınmaz mal edinmesini düzenleyen bazı hükümlerini iptal etti.

27 Şubat 2012 Pazartesi 15:43
Yabancıların emlak alımına kısmi iptal!

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine Tapu Kanunu’nun bazı maddelerinin iptal istemini değerlendirdi. CHP 2644 sayılı Tapu Kanunu’na eklenen geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşıdı. Mahkeme ise hafta içinde yaptığı toplantıda Tapu Kanun’a eklenen geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Söz konusu düzenleme, “Yabancı uyruklu gerçek kişilerin merkez ilçe ve ilçeler bazında edinebilecekleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte aynî hakların miktarı tespit edilinceye kadar geçecek süre içinde, yabancı uyruklu gerçek kişiler bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre taşınmaz ve sınırlı aynî hakları edinebilirler” hükmünü içeriyor. Kanunu’nda atıfta bulunan 35. maddede ise, “Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı aynî hak tesis edilmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez” deniliyor.

Kaynak : haber7.com

    Yorumlar

banner153
Arşiv