Kadın ve Çevre Projesi Kabul Edildi

Yaşar Yeğen imzalı , Kadın ve Çevre Projesi doğu karadenizde hayat bulacak; projenin genel amacı ‘’sürdürülebilir ve ekolojik açıdan doğru olan tüketim ve üretim biçimleri ile doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda kadınlara yönelik bilinç yükseltici çalışmalar yapılması için güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi’’ olacak.

05 Nisan 2016 Salı 21:21
Kadın ve Çevre Projesi Kabul Edildi
 Avrupa Birliği’nin desteklemiş olduğu T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye ve AB Sivil Toplum DiyaloğuIV Çevre Hibe Programına, derneğimiz ve LIFE e.V. (Almanya) ortaklığındahazırlayıp sunduğumuz ‘’Kadın ve Çevre Projesi’’adlı projemiz başarılı bulunmuş ve kabul edilmiştir. Proje 12 ay süre ile uygulanacak projenin genel amacı ‘’sürdürülebilir ve ekolojik açıdan doğru olan tüketim ve üretim biçimleri ile doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda kadınlara yönelik bilinç yükseltici çalışmalar yapılması için güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi’’ olacak. Projenin genel hedefine bağlı olarak aşağıdaki üç özel amaç gerçekleştirilecek.
1)Çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sivil toplum örgütlerinde kadın inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve doğa koruma konusunda politika önerileri geliştirebilecekleri canlı ve renkli bir diyalog zeminin oluşturulması.
2)Çevre ve doğa koruma konularında bir dizi bileşik seminerler, konferans ve uluslararası çalışma ziyaretleri ve diğer destekleyici eylemler ile proje hedef gurubunun kapasitesinin ve becerisinin  artırılması.
3)Avrupa Birliği’nin üzerine inşa edildiği değerleri,işleyişi ve politikaları da dâhil olmak üzere, Cinsiyet eşitliği, kadın ve çevre, doğa koruma yaklaşımlarının anlatılması yolu ile kadın ve kız çocuklarının  konumlarını güçlendir ilmesi, Projemizin hedef gurubu; Berlin (Almanya) bölgesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi korunan alanlarının içinde veya yakınında yaşayan kadınlar, Proje kapsamında Almanya’da çalışma ziyaretleri, çalıştaylar, eğitim seminerleri düzenlenecek ve Almanca ile Türkçe dilinde bilgi materyalleri düzenlenecek. 


Kadın ve Çevre Projemizin uygulama sonucunda aşağıda sıralamış olduğumuz hedef sonuçları elde edecek.
a) Çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sivil toplum örgütlerinde kadın inisiyatifleri geliştirecek.
b)Çevre politikalarının etkin uygulanmasında kadınların rolü güçlendirilecek.
c)Çevreyi etkileyenler olarak kadınlar’’ ve ‘’çevreden etkilenenler olarak kadınlar’’ konusunda AB Türkiye arasında canlı ve renkli bir diyalog zeminin oluşturulmasına olanak sağlayacak.
d)Çevre ve doğa koruma konularında kadınların farkındalık ve kapasiteleri artırmakİçin bir dizi bileşik seminerler, uluslararası konferans, iletişim ağı ve diğer destekleyici eylemler yapılacak.
e)AB faaliyetleriyle daha az ilgili bölge olan Karadeniz Bölgesi’nde Avrupa Birliği hakkında daha iyi bilginin ve anlayışın oluşmasını sağlayacak.
f)Proje hedef gurubuna AB tarafından Türkiye'de sivil topluma yönelik olarak sağlanan destekler, AB kurumları ve bu kurumların işleyişi konusunda STÖ farkındalığının yaratılması yolu ile güçlü bir AB sinerjisi oluşturulacak.
g)Kadınlar için ‘’Kadın ve Çevre için Avrupa İletişim Ağı’’ ile üyelerinin kurumsal kapasitelerini uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde arttırılacak.
 Bu şekilde STÖ arasında iyi yapılandırılmış canlı ve renkli bir diyalog kültürünün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirecek.
Proje çalışmalarını, usullerini, sonuçlarını ve herkesin projeyle tanışması amacıyla projede direkt olarak ilişkisi olmayan kişilere broşürler, yerel tv, radyo programları, promosyon ürünleri ve konferanslar gibi çeşitli yöntemler ile yaymak, olarak belirtildi.Bu önemli projenin Koordinatörlüğünü ise sayısız proje ve başarılı işlere imza atmışolan,  Yaşar Yeğen üstlendi.
 

    Yorumlar

banner153
Arşiv