Rafting 2. Kademe Temel Antrenör Kursu Uygulama Eğitimi

Rafting "2. Kademe Temel Antrenör Kursu Uygulama Eğitimi"nin 25 Nisan -02 Mayıs 2023 tarihleri arasında Rize'de yapılması planlanmaktadır.

09 Nisan 2023 Pazar 14:41
Rafting 2. Kademe Temel Antrenör Kursu Uygulama Eğitimi
Rafting "2. Kademe Temel Antrenör Kursu Uygulama Eğitimi"nin 25 Nisan -02 Mayıs 2023 tarihleri arasında Rize'de yapılması planlanmaktadır.• Kurs Yeri: Rize / Ardeşen ; Fırtına Deresi
• Kurs Eğitim Tarih Aralığı : 25 Nisan - 02 Mayıs 2023
• Başvuru Tarihleri : 07 - 17 Nisan 2023
• Katılımcı Listenin İlanı : 18 Nisan 2023
• Maksimum Katılımcı Sayısı : 60 Kişi
• Kurs Ücreti: 1.200TL

Katılımcılar başvurularını belirtilen başvuru tarihlerinde E-devlet - Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Başvurularını yapan ancak son başvuru tarihine kadar ödeme yapmayan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvurularını ve ödemesini doğru ve eksiksiz yapan adaylar maksimum 60 kişilik kontenjan olacak şekilde Katılımcı listesinde yer alacaklardır. Uygulama Eğitimine başvuru yapan adayların maksimum katılımcı sayısının üzerinde olması durumunda Kano Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı'nda yer alan öncelik koşulları kapsamında Katılımcı listesi belirlenecektir. Kontenjanın dolması halinde ileriki tarihlerde uygulama eğitimi kursları açılmaya devam edecek olup resmi internet sayfamızda duyurusu yapılacaktır. Kurs Katılımcı Listesi yukarıda belirtilen tarihte Federasyonumuz resmi internet sayfasında yayınlanacaktır. Listede ismi bulunmayan kişiler kursa katılamayacaklardır.

Katılımcıların başvuruları sırasında aşağıda yer alan "Yüzme Bildiğine Dair Taahütname" formunu doldurmaları, imzalamaları ve imzalı halinin resmini başvuru sırrasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeyi yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kurs Başvuru Şekli:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi Sınavında başarılı olan adaylar ve E-devlet kapısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden BESYO Denklik başvurusunu gerçekleştirip, SEADB tarafından onaylanan kişiler Uygulama Eğitimine başvuru yapma hakkına sahiptir. Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin başvurularını ve ödemelerini son başvuru tarihine kadar “E-Devlet- Spor Bilgi Sistemi” üzerinden yapmaları gerekmektedir. Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin başvuruları federasyonumuzca değerlendirilecek ve başvuru şartlarını sağlayan adaylara referans numarası gönderilecektir. Referans numarası gönderimleri günlük kontroller sonrası yapılacak olup, adayların başvurularını son ana bırakmamaları ve kendilerine ödeme için zaman ayırmaları büyük önem arz etmektedir. Kursiyerler ödemelerini son başvuru tarihine kadar sadece referans numaraları ile ilgili bankaya yapmalıdırlar.


(E-Devlet) Spor Bilgi Sistemi Üzerinden Başvuru Şekli:
E-Devlet Giriş -> Gençlik ve Spor Bakanlığı -> Spor Bilgi Sistemi -> Uygulamaya Git -> Spor Elemanı -> Kurs adımlarını takip ederek istenen tüm bilgileri eksiksiz doldurarak başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Kayıt sırasında girmiş olduğunuz E-posta adreslerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Kursa katılma hakkı kazandığınızda tüm bilgilendirme metinleri E-posta adresiniz üzerinden gerçekleşecektir. Ödeme ile ilgili referans numarası belirtmiş olduğunuz E-posta adresinize gönderilecektir. Gelen referans numarasını kontrol ederken gereksiz ya da spam klasörlerinizi de kontrol etmeniz rica olunur. Kurs için başvuru evrakları E-devlet kapısı, Spor Bilgi Sistemi üzerinden eksiksiz olarak yüklenecektir. Ayrıca Federasyona fiziki olarak göndermenize veya kursun gerçekleşeceği yere getirmenize gerek yoktur.Uygulama Eğitimine Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Şartlar :
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.
3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
4) En az 18 yaşını bitirmiş olmak.
5) Yüzme bildiğine dair yazılı taahhütname (İmzalanmış Taahhütname başvuru esnasında kursiyer adayları tarafından Spor Bilgi Sistemine yüklenecektir)
6) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre;
a) Antrenör Eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,
b) Üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiçbir şekilde,
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği kapsamında ilgili cezanın verildiği spor dalında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin yönetmeliği ile Federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

7) Kano Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 17. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavından başarılı olmak.

8) Kano Federasyonu Antrenör Eğitimi Talimatının 17. Maddesinin 1 – c bendi ve 2 – c bendinde belirtilen şartlara haiz olmak, 2. Kademe Temel Antrenör Kursu Temel Eğitiminden başarılı olmak veya 2. Kademe Besyo Denklik başvurusunda bulunarak başvurusu kabul edilmiş olmak;

a) 2. Kademe Temel Antrenör Kursu Temel Eğitiminden başarılı olarak Uygulama Eğitimine katılacak olan kursiyerlerin yatırması gereken ücret 1.200TL.’dir.

b) Besyo Denklik başvurusunda bulunup başvurusu onaylanan ve 2. Kademe Uygulama Eğitimine girecek kursiyerler için yatırılması gereken ücret 500TL. dir.

c) Antrenör Eğitim Talimatının 17. Maddesinin 1 – c bendi ve 2 – c bendinde belirtilen şartları taşıyan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesine sahip kişiler, kursa katılım için istenen diğer şartları da taşımaları durumunda 2. Kademe Temel Antrenör Kursu temel eğitimi ve sınavından muaf tutularak uygulama eğitimine katılabilirler. Bu şartları taşıyan kişilerin yatırması gereken ücret 1.200TL.’dir.

9) Uygulama eğitimine başvurunun ilan edilenden fazla olması halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla:
a) Kano Rafting branşında milli sporcu olmak,
b) Kano Rafting branşında lisanslı sporcu olmak.
c) Kano Rafting branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,
ç) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında kano rafting dersi almış olmak.
d) Üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak,
e) Yabancı dil bildiğini belgelemek,
eğitime alınmada tercih sebebidir.

Not: Başvuruda bulunanlar arasında adli sicil kaydı ve arşiv kaydı olanların, adli sicil kayıt belgelerini ve gerekçeli kararlarını, başvuruya müteakip ivedi bir şekilde (Federasyonumuz tarafından hukuk görüşü alınmak üzere) Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Ödeme Yöntemleri :
Katılımcıların ödemelerini başvuru sırasında E-posta adresinize gönderilen referans numarası ile(TEB) Türkiye Ekonomi Bankası, (Banka Kurum Adı: Spor Federasyonları - Türkiye Kano Federasyonu) yapmaları gerekmektedir. IBAN numarasına yatırılan ödemeler e devlet sistemi üzerinden görünmeyeceği için KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ödemeler yalnızca REFERANS NUMARASIile yapılmalıdır. Ödeme yapmadan önce aşağıda yer alan Ödeme Yöntemlerini inceleyiniz.

    Yorumlar

banner153
Arşiv