Genel Müdür Şamlıoğlundan Özel Okulculukla İlgili Önemli Açıklama…

Özel öğretim sektöründe dönüşüm süreci ve teşvik mekanizmasının oluşumu ile bir yükselme trendi yakalandı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal ŞAMLIOĞLU özel okulculuğun gelişimi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

13 Eylül 2016 Salı 02:53
Genel Müdür Şamlıoğlundan Özel Okulculukla İlgili Önemli Açıklama…
 Özel okullaşma trendi her geçen gün yükseliyor. Bugün 7 bin 800 özel okul faaliyette ve özel okulların tüm okullar içindeki payı yüzde 13’ün biraz üzerin çıkmış durumda. Bu büyümeye kalitenin de eşlik etmesi için Kalite Geliştirme Sistemi’ni yakın zamanda hayata geçireceklerini belirten MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal ŞAMLIOĞLU özel okulculuğun gelişimi, yakın dönemde planlanan değişiklikler, hedef ve stratejiler üzerine bilgi verdi.

 

 Özel öğretim sektöründe dönüşüm süreci ve teşvik mekanizmasının oluşumu ile bir yükselme trendi yakalandı. Şu an için eğitim sektöründe özel öğretim kurumlarının yeri ve büyüklüğü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Özel öğretim kurumlarında özellikle son birkaç yılda dikkat çekici bir büyümenin olduğu aşikâr. Bu büyümede Hükümetimizin ve Bakanlığımızın ortaya koyduğu iradenin önemli bir rolü var. Dershanelerin dönüşüm programına alınmasıyla özel okulculuk alanında önemli gelişmeler oldu. Dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüşme sürecinde 1.225’i ortaöğretim kurumu olmak üzere toplam 1.471 dershane, özel okula dönüşerek faaliyete başladı. Bunun yanı sıra birçok dershane de; başta muhtelif kurs olmak üzere, etüt eğitim merkezi ve diğer özel öğretim kurumlarına dönüştü.

Özel okullaşmadaki trendi daha iyi görmek için son 15 yılın verilerine bakmakta fayda var. Örneğin; 2001-2002 eğitim öğretim yılında 1.887 özel okul bulunmaktaydı ve bu toplam okulların içerisinde yüzde 3,72’ye tekabül etmekteydi. Bugün itibariyle 7.800 özel okul faaliyete bulunuyor ve özel okulların tüm okullar içerisindeki oranı yüzde 13,05’e ulaşmıştır.

Özel öğretim kurumlarının sayısal olarak büyümesi yanında nitelik olarak da gelişmesi için çok yönlü çalışmalar yürütmekteyiz. Okullarımızın ve kurumlarımızın standartlarının yükseltilmesi amacıyla mevzuatın statik değil, ihtiyaca cevap verecek şekilde güncellenmesine önem veriyoruz. Ayrıca özel okullarımızda kalitenin artırılmasına yönelik hazırladığımız Kalite Geliştirme Sistemi ile sivil inisiyatifin de sürecin içerisinde olduğu bir model üzerinde çalışıyoruz, son aşamaya geldik. Kalite Geliştirme Sistemi’nin uzun vadede teşvik sistemiyle iç içe geçirerek bir bütünlük oluşturmayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken sivil toplum ayağını ihmal etmiyor ve yaptığımız çalışmaların her aşamasında özel öğretim derneklerimizle işbirliği içerisinde süreci yürütüyoruz. Ayrıca bu modelle, okulların rekabete dayalı denetim talep eden bir mekanizmayla daha da güçleneceğini düşünüyoruz.

 

1 MİLYAR 693 MİLYON TL TEŞVİK ÖDENDİ

Özel öğretim teşviklerinin yarattığı etkileri ve gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eğitim ve öğretim desteği uygulamasıyla, sadece özel okulculuğun büyümesi değil, aynı zamanda devlet okullarımızın yükünün de hafifletilmesi amaçlandı. Bu teşvik sayesinde özel okullarda eğitim görme olanağı bulunmayan birçok alt ve orta gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarının özel okullarda eğitime erişimleri kolaylaştırılmış oldu. OECD’nin “Evrensel Temel Beceriler Raporunda” Türkiye’de eğitimin gelişiminden ve olumlu değişimlerden bahsedilirken eğitim ve öğretim desteğine de güçlü bir vurgu yapıldığını görüyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki; özel okulculuğun daha da güçlenmesi için teşvik sistemi uzun vadede etkili bir şekilde devam edecektir.

5580 Sayılı Kanun kapsamında 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapıyoruz. 2015-2016 eğitim öğretim yılında toplam 336.124 öğrenci eğitim öğretim desteğinden yararlandı. Teşvik uygulamasına başladığımız günden bu yana toplam 394.723 öğrencimize eğitim ve öğretim desteği vermiş olduk. Bu öğrencilerimiz adına özel okullara toplam 1.693.367.487,50 TL’lik ödeme yaptık.


2016-2017 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören/görecek 75.000 öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği vereceğiz. Daha önceki yıllarda destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla toplamda 340.000 öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmış olacak. Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören 6 bin öğrenci için 2.860 TL, ilkokullarda 15 bin öğrenci için 3.440 TL, ortaokullarda 15 bin öğrenci için 4.000 TL, temel lise dışındaki ortaöğretim okullarında öğrenim gören 15 bin öğrenci için 4.000 TL ve temel liselerde öğrenim gören 24 bin öğrenci için 3.440 TL olmak üzere toplamda 75.000 öğrencimize bu yıl teşvik vereceğiz.

Dönüşüm süreci ile başlayan dönemden bugüne özel öğretim sektöründe ne gibi farklılaşmalar yaşandı? Temel lise ve diğer kurumlarda beklenen sonuçlar elde edilebildi mi?

Dönüşüm programı kapsamında açılan 1.471 okula öğrencilerimizin talebi oldukça iyi görünüyor. Sadece, temel liselere 2015-2016 eğitim öğretim yılında yaklaşık 200.000 öğrenci kaydoldu. Dönüşen bu kurumlar sayesinde uzun yılların birikimi ve emeği de özel okulculuğa dahil edilmiş oldu. Dershanelerde görev yapan ve belli bir birikime sahip binlerce eğitim personelimiz özel okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

    Yorumlar

Arşiv