Ardeşen'de Toplum ve Ailede Değerler Eğitimi

Ardeşen Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünce Belediye Konferans salonunda Toplum ve Ailede Değerler Eğitimi adı altında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Bedağ tarafından konferans verildi.

27 Aralık 2019 Cuma 11:45
Ardeşen'de Toplum ve Ailede Değerler Eğitimi
Ardeşen Halk Eğitim Müdürü R. Hakan Bozkan koordinatörlüğünde düzenlenen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Bedağ'ın konuşması olarak katıldığı Toplum ve Ailede Değerler Eğitimi konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Y. Kenan Hatipoğlu, AK Parti Ardeşen İlçe Başkanı Mustafa Terzi, daire müdürleri, Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticiler ve kursiyerler katıldı.Konferansta RTEÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Bedağ; Ebeveynler çocuklarının hayatta sahip oldukları en önemli öğretmenleridir. Çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel yönden gelişimi ilk olarak ailede başlamaktadır. Aile çocuğun okul başarısında ve olumlu davranışlar geliştirmesinde hayati rol oynamaktadır.


Değişen günümüz şartlarında ebeveynlere verilecek bu eğitimin, artık sistemli bir şekilde yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Aile eğitim programları, aile eğitimi için birçok farklı yollar takip etse de özünde aynı amaca hizmet etmektedir. Bu programlar, ailelerin ebeveyn olmadaki sorumluluklarını kazanmalarına yardımcı olmak, aile bağını güçlendirmek, çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda aileleri bilgilendirmek, destek olmak (özellikle dezavantajlı çocuklar ve aileleri) ve çocukları okula başlarken öğrenmeye hazır hale getirmek gibi hedeflere sahiptirler.


Aile eğitim programları temelde iki amaca hizmet etmektedir. Birincisi ailenin psikolojik ve sosyal açıdan bulunduğu yaşam şartlarına adapte olabilmesine yardımcı olmak; diğeri ise çocukların eğitimlerinde aile ayağını güçlendirmektir. Aile eğitim programlarına duyulan gereksinimin nedenlerinden birisi de ebeveynlikle ilgili bilgilerin karmaşıklaşarak artmış olmasıdır. Günümüzde ebeveynlik artık içgüdüsel bir meslek olarak görülmemektedir. Aileler ebeveynlikle ilgili gelişmelerden oldukça şaşkın durumdadırlar.

Bu gün hala birçok aile, çocuklarına yeterince zaman ayıramamakta ve artan bir şekilde okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını göndermektedirler. Üstelik sosyal değerler o kadar hızlı değişmektedir ki aileler bu değerler karşısında, özellikle ergenlik çağındaki çocuklarını nasıl eğitecekleri ve onlara nasıl davranacakları konusunda karmaşaya düşmektedirler." Şeklinde konuştu.


    Yorumlar

Arşiv