Ardeşen Kaymakamlığından Muhtarlara Seminer

Ardeşen Kaymakamlığından Muhtarlara Mevzuattan Kaynaklanan Görev, Yetki, Hak ve Sorumlulukları Hakkında Bilgilendirme Semineri Verildi.

22 Ekim 2020 Perşembe 10:56
Ardeşen Kaymakamlığından Muhtarlara Seminer
Ardeşen Kaymakamlığından Muhtarlara Mevzuattan Kaynaklanan Görev, Yetki, Hak ve Sorumlulukları Hakkında Bilgilendirme Semineri Verildi.

 

 

İçişleri Bakanlığı emirleri doğrultusunda Ardeşen Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mevlüt ALTI tarafından muhtarlıkların mevzuattan kaynaklanan görev, yetki ve sorumlulukları hakkında eğitim semineri verildi.

 

Ardeşen Kaymakamlık Toplantı salonunda yapılan seminerde muhtarlara; “Tüzel Kişilik Ve Temsil Ve Taraf Olma Yetkisi, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 2-Evlendirme Yetkisi, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Bakanlar kurulu kararı, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, Ziraat Odaları Üyeliklerinde Düzenleme Bildirim Görevleri:, 4483 Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 2942 Kamulaştırma Kanunu, 442 Sayılı Köy Kanunu, 6183 Amme alacaklarının tahsil usulü Hakkında kanun, 353 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu, 193 Gelir Vergisi Kanunu, 6100 Hukuk Mahkemeleri Kanunu, 2004 İcra ve iflas kanunu, 222 İlköğretim ve eğitim kanunu, 3194 İmar Kanunuve 3686 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu hakkında geniş bir sunum yapılarak seminer verildi.

    Yorumlar

Arşiv